Vrh

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “Istrski maraton” na Facebook

SPLOŠNO

Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »Istrski maraton nagradne igre« (v nadaljevanju: nagradna igra). Šteje se, da sodelujoči s sodelovanjem pristane na vsa pravila in pogoje nagradne igre.

ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Društvo Istrski maraton, Prade, cesta IX/8, 6000 Koper (v nadaljevanju: organizator).

NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradna igra je organizirana z namenom promocije Istrskega maratona in njegovih partnerjev.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka na Facebook strani https://www.facebook.com/IstrskiMaraton/ od 12. 12. 2018 do vključno 18. 12. 2018.

POGOJI IN NAČINI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Način sodelovanja v nagradni igri:

V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času nagradne igre v komentar pod objavo na Facebook strani odgovori pravilno na nagradno vprašanje.

Izbor nagrajencev:

Izbor nagrajencev bo potekal na podlagi žrebanja. Po zaključenem zbiranju odgovorov, ki se bo izteklo 18. 12. 2018 bomo izmed vseh komentarjev izbrali 1, ki prejme nagrado. V izboru je vsak sodelujoči lahko izbran le enkrat, četudi v nagradni aktivnosti sodeluje z več komentarji. Izbor ne bo javen in bo izveden 19. 12. 2018.

Seznam nagrajenca bo objavljen na Facebook strani https://www.facebook.com/IstrskiMaraton/.

Nagrada:

Darilni paketek partnerja Istrskega maratona Hofer trgovina d.o.o., v vrednosti 20 EUR.

Organizator si pridržuje pravico do ne podelitve vseh nagrad iz nagradnega sklada, v kolikor presodi, da sodelujoči v nagradni aktivnosti kršijo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni aktivnosti. Plačilo akontacije dohodnine skladno z veljavno dohodninsko zakonodajo ni potrebno.

Podeljevanje nagrad:

Dobitnik nagrade bo objavljen na Facebook strani https://www.facebook.com/IstrskiMaraton/ in bo obveščen preko zasebnega sporočila na Facebooku.

DRUGA DOLOČILA

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime, priimek na spletnem mestu https://www.facebook.com/IstrskiMaraton/.

 

Varstvo osebnih podatkov:

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in jih brez izrecnega dovoljenja sodelujočega v nagradni aktivnosti ne bo hranil, obdeloval, uporabljal ali posredoval tretjim osebam.

Pridobljene osebne podatke bo organizator, skrbno varoval in uporabljal skladno z zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Koper, december 2018