Vrh

Cenik

Prijavnina za vse tri teke vključuje: tehnično majico, večnamensko športno vrečko, štartno številko z merilnim čipom, medicinsko asistenco, tehnično varovanje tras, bon za topli obrok, osvežitev in okrepčilo ob progi in na cilju, spominsko medaljo, ki jo prejme tekmovalec na cilju, ter drugo gradivo.

Na tekaški dogodek se lahko prijavijo posamezniki ali skupine. Višina prijavnine je določena v tabeli in je enaka za vse teke, neodvisno na katerega se tekač ali skupina prijavlja. Višina prijavnine velja za enega tekača, odvisna pa je od tega, ali se prijavlja posamezni tekač ali gre za skupinsko prijavo (min. 8 oseb).

Rok prijave 1. 12. 2022 – 31. 1. 2023 1. 2. – 19. 3. 2023 20. 3. – 16. 4. 2023
Posamezniki 37,00 EUR 43,00 EUR 50,00 EUR
Skupinska prijava 34,00 EUR 39,00 EUR Zaprte prijave

DDV skladno z 12. točko 42. člena ZDDV-1 v prijavnini ni obračunan.

Prijateljski paket – Istrski maraton in Mali kraški maraton (velja le za individualne prijave)

Rok prijave 1. 12. 2022 – 31. 1. 2023 1. 2. – 19. 3. 2023
Posamezniki 66,00 EUR 78,00 EUR

DDV skladno z 12. točko 42. člena ZDDV-1 v prijavnini ni obračunan.

 

ODJAVE DO 20. MARCA 2023

Odjave po zgoraj navedenih terminih so možne brez predložitve zdravniškega potrdila ali navajanja razlogov za odjavo. Odjavo prijavitelj pošlje pisno na kontaktni elektronski naslov organizatorja najpozneje do 20. marca 2023 (šteje datum pošiljanja). Vplačnik mora v pisni zahtevi navesti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, elektronsko pošto in telefonsko številko ter številko transakcijskega računa). Organizator v tem primeru obračuna 5,00 EUR administrativnih stroškov na posameznega tekača, razliko pa vrne vplačniku na navedeni transakcijski račun v roku 30 dni od prejetega zahtevka.

ODJAVE Z ZDRAVNIŠKIM POTRDILOM PO 20. MARCU 2023

V primeru, da prijavitelj odjavi udeležbo na dogodku po 20. marcu 2023 in je že vplačal prijavnino, lahko posreduje organizatorju zdravniško potrdilo, s katerim odjavi udeležbo. Poleg zdravniškega potrdila mora organizatorju sporočiti še: ime, priimek, naslov, elektronsko pošto in telefonsko številko ter številko transakcijskega računa in vse skupaj poslati na navadni naslov organizatorja najpozneje do 20. aprila 2023. V tem primeru organizator obračuna 5,00 EUR na posameznega tekača administrativnih stroškov, razliko pa vrne vplačniku na navedeni transakcijski račun v roku 30 dni od prejetega zahtevka.